skip to Main Content

Hvem vil du vide noget om?

Hvad vil du vide om dem?

Mennesker er i fokus her.
Du kan finde oplysninger om de mennesker der boede her i gamle dage.

Vi har 5 indgange til vores sider:
Mennesker, deres arbejde og sognet/byen
Levevilkår i sognet
Samlesider: Følg en familie, Følg en gård/et erhverv
Gallerier og historiske kort
Kilder

LEVEVILKÅR

SUNDHED

Hvordan har byens borgere det?

Er de sunde og raske?
Får de mad nok?
Er der epidemier?
Dør børnene som helt små?

Fængsler og politik

Hvem er betjent i sognet?

Er der meget kriminalitet?
Voldtægt, mord eller røverier?

Hvilket fængsel afsoner de i?

Militær

Hvor aftjener sognets mænd deres værnepligt?

Drager de i krig?
Får de medaljer?

Skoler

Har sognet sin egen skole?

Hvor længe gik børnene i skole?
Hvad skulle de lære?

KIRKER

Har byen sin egen kirke?
Er der mere end 1 kirke i sognet?

Kirkens historie?
Brænder den (kirkebøger kan være gået tabt)?

BOLIGFORHOLD

Hvordan bor de?

Gårdejere, fæstere, husejere.
Folk til leje (indsiddere), på fattiggårde.
På aftægt

Godsejere

Hvilke gods har jord i sognet?

SAMLE-SIDER

Her finder du sider, hvor vi samler oplysninger på tværs af kilder.

EKSEMPLER PÅ KILDER

Samme person findes i flere kilder

Hvad ved du allerede?
Det afgør, hvor du kan starte.

#1 Kirkebøger
#2Folketællinger
#3 Lægdruller (soldater)
#4 Vaccinationslister, protokoller fra jordemødre, dødsattester
#5 Skudsmålsbøger, læredrengebøger (lav), borgerskab (tilladelse til at drive f.eks. butik)
#5 Temaets skrift her er Reenie Beanie. Den overfor er Ranco

KØBEKRAFT 1820 - 2020

Hvad koster et brød?

0
1820
0
1880
0
1940
0
2020

STATISTIK ELLER TIDSLINJE ELLER ...?

Vi kan f.eks. vise statistik for 3 forskellige år: Dødfødte, hvor gamle bliver byens borgere, hvor mange forlader byen, eller omvendt.
Gifter de sig med hinanden, eller henter de pigerne fra andre sogne (eller omvendt)

Eller vi kan vise nogle historiske begivenheder, som også ramte sognet:
Eks. svenskerne i Husum, pest, krige osv. Antal drenge i lægdrullen.

SOGNET ÅR 1800

Access to gym

Member locker

Fitness classes

1 FREE training session

1 FREE meal plan

10% Spa discount

Kvinder 45 år
Mænd 42.9 år

Middellevetid i 1840

SOGNET ÅR 1900

Access to gym

Member locker

Fitness classes

1 Month personal training

1 Fitness massage

30% Spa discount

Kvinder 46.2 år
Mænd 52.9 år

Middellevetid

SOGNET ÅR 2000

Access to gym

Member locker

Fitness classes

3 Trainer sessions per week

50% Spa discount

VIP Members only events

Kvinder 79.2 år
Mænd 74.5 år

Middellevetid

HISTORISKE KORT

Måske som en pop-up tekst?
Eller nederst på både forsiden og galleri-siden (Footer måske)

På denne hjemmeside findes skannede materialer, som vi mener at have lov til at vise.

Hvis du mener at vi bryder ophavsretten, bedes du kontakte os via kontaktformularen, da vi virkelig har gjort os umage for at sikre at vi har lov eller ikke har kunne finde rettighedsindehaveren. Så fjerner vi foto eller laver en aftale med dig eller den der har rettighederne.

Back To Top